rejoin capc

Εξελίξεις ήρθαν στα capital controls, καθώς από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου αυξήθηκε το όριο του μηνιαίου ποσού ανάληψης στις 5.000 ευρώ από 2.300 ευρώ. Η ενημέρωση ήρθε μέσα από ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση, με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

  • Αυξάνεται από τις 4 Ιουνίου το ποσό ανάληψης μετρητών από 2.300 ευρώ σε 5.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως το ποσό των 5.000 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Αυξάνεται με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και η εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως το ποσό των 4.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη (customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο, από την 1η Ιουλίου 2018.
  • Διευκολύνονται με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό από 20.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα. Οι ανωτέρω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο «η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων της 15ης Μαΐου 2017. Σημειώνεται ότι οι αρχές στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα».

Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στην ψυχολογία, καθώς χαρακτηρίζει σημειολογικά το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει στην αγορά και στην οικονομία μπροστά στη λεγόμενη έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και να δείξει έτσι ότι η χειρότερη αναταραχή έχει τελειώσει. Ο υπερδιπλασιασμός του ορίου ανάληψης, που πλέον φτάνει στα 5.000 ευρώ, επί της ουσίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων –και ειδικότερα των νοικοκυριών– δεν ανέρχονται στο καινούργιο όριο, αλλά έχουν σημαντικά λιγότερα χρήματα στον λογαριασμό τους κάθε μήνα. Το μέσο όριο ανάληψης μετρητών είχε ταβάνι κοντά στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτοί που έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα τραβούν συνήθως το 90% του ορίου.

Στην απόφαση πρυτάνευσε η λογική της χαλάρωσης ως προς το εσωτερικό μέτωπο με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, ώστε να δειχθεί ότι η άρση των περιορισμών, που δεν συνδέθηκαν με τις χειρότερες μέρες της οικονομικής κρίσης, βρίσκονται πλέον στο χρονοντούλαπο του παρελθόντος.

Χρήματα από το εξωτερικό

Όσον αφορά στις συναλλαγές με το εξωτερικό έρχονται και εκεί αλλαγές και συγκεκριμένα:

  • Άρση των περιορισμών που ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες εισπράττουν αμοιβές από υπηρεσίες που παρέχουν στο εξωτερικό.

Σήμερα οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρήματα από το εξωτερικό (π.χ. το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων), αν τα καταθέσουν σε τράπεζα του εσωτερικού, στη συνέχεια δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εξαγάγουν ξανά στο εξωτερικό.  Αντίθετα οι ιδιώτες που φέρνουν χρήματα από το εξωτερικό ή καταθέτουν μετρητά μπορούν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις, καθώς αυτά θεωρούνται νέο χρήμα. Τα παραπάνω βέβαια έχουν οδηγήσει πολλούς επιχειρηματίες να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο εξωτερικό και να διατηρούν σημαντικά κεφάλαια εκεί.  Η άρση του συγκεκριμένου περιορισμού εκτιμάται ότι θα φέρει ρευστότητα στην αγορά και θα οδηγήσει στην αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων θα επαναπατριστούν. Επίσης θα παρασχεθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές με κάρτες του εξωτερικού από γραφεία ταξιδιών του εξωτερικού, να πιστώνονται τα χρήματα αυτά σε ελληνική τράπεζα, αλλά η επιχείρηση να μπορεί να τα μεταφέρει στη συνέχεια στο εξωτερικό εφόσον το επιθυμεί  ως νέο χρήμα. Ο σχετικός περιορισμός που ισχύει σήμερα εξηγεί και τη δυσαναλογία που διαπιστώνεται μεταξύ της αύξησης του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα και της χαμηλότερης αύξησης των εισπράξεων.

  • Η αύξηση από 20.000 σε 40.000 ευρώ του ορίου συναλλαγών επιχειρήσεων με το εξωτερικό χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης ιστορικότητας των κεφαλαίων που τηρείται στις τράπεζες και χωρίς έγκριση των επιτροπών και υποεπιτροπών, που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση.
  • Οι τράπεζες ζητούν να επιτραπεί και η μεταφορά μερισμάτων στο εξωτερικό. Η πρόταση αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από το Υπ.Οικ. Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες «ίσως δεν είναι ακόμα ώριμες οι συνθήκες» για να αρθεί ο ισχύων περιορισμός.

Δεν μας επηρεάζει η κατάσταση της Ιταλίας

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να επιβαρύνονται από υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρ’ όλο που τα μη εκφρασμένα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 4,8%  –η υψηλότερη τριμηνιαία μείωση από την έναρξη της κρίσης– κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Στην παράμετρο όμως πλέον έχουν μπει και οι εξελίξεις της Ιταλίας, όπου η εκεί κατάσταση έδωσε ένα αρχικό γερό χτύπημα στα χρηματιστήρια. Ο υπουργός Οικονομικών προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους ότι η οικονομική αναταραχή της Ιταλίας θα επηρεάσει δυσμενώς την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές δανεισμού και τη μακρόχρονη κανονικότητα. «Οι αγορές γνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία λειτουργεί καλά και οι προοπτικές της είναι εξαιρετικές» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα. Αντί να είναι λόγος φόβου, τα γεγονότα στη Ρώμη επιβεβαίωσαν το επιχείρημα της Αθήνας ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει επιτυχώς πρόσβαση στις αγορές, τόνισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος – Στέντορας


Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr