Δωρεάν Μετακίνηση Ανέργων στα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ.

Rejoin.gr - Εργασία & Απασχόληση Ειδήσεις

Έναρξη νέου προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις από τον ΟΑΕΔ.

rejoin oaed logo

Στη δηµιουργία 2.500 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ, για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, αφορά η τρίτη ∆ηµόσια Πρόσκληση (Νο 6/2016) προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που δηµοσιεύτηκε χθες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε σήµερα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στις 12 το μεσηµέρι και λήγει στις 12 το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 4 Ιουλίου 2016. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο -αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.


Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 6/2016 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.
 • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
 • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άνεργοι άνω των 29 ετών.
 • Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µία ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, ως πιστοποιηµένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆  (www.oaed.gr), και συγκεκριµένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (4-7-2016), έχουν µόνο οι δυνητικά ωφελούµενοι α) άνεργοι µονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και  γ) οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, την ΓΓΠΣ και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημόσια Πρόσκληση


 Πηγή: Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Δ.

Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης ανέργων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου.

rejoin oaed foto

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης ανέργων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου.

Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί Τρίτη 19/4/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί Πέμπτη 21/4/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Κορίνθου, θα υλοποιηθεί Παρασκευή22/4/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.


Πηγή: Δελτίο Τύπου

rejoin oaed logo

Interview Skills Workshop: "Rock Your Next Interview" by Randstad Hellas.

rejoin RockYourNextInterview dastaΤην Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, τις ώρες 13:00-15:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑ.ΜΑΚ. το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την Randstad Hellas, υλοποιούν το εργαστήριο προετοιμασίας για τη συνέντευξη επιλογής με τίτλο: "Rock Your Next Interview".


Θεματολογία εργαστηρίου:

 • Ποιος είναι ο στόχος της συνέντευξης
 • Τύποι συνεντεύξεων
 • Προετοιμασία για την ημέρα της συνέντευξης
 • Δεξιότητες και Γλώσσα του σώματος
 • Προετοιμασία απαντήσεων
 • Live moc Interviews  για 2 junior positions (εικονικές συνεντεύξεις)

Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μόνο εφόσον είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» από την Praksis. Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις.

Ξεκινά ο τέταρτος κύκλος δράσης του προγράμματος Κοινωνική Κατοικία της PRAKSIS που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης.

rejoin programma sin sto plin logoΣκοπός του προγράμματος είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά που έχουν υποστεί μείωση στο εισόδημά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές καθημερινές ανάγκες και να συσσωρεύουν οφειλές λόγω των οποίων απειλείται η κατοικία τους. Επίσης, να ενδυναμώσει τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού μέσα από την εργασιακή συμβουλευτική ώστε να διευρύνουν τον ορίζοντα αναζήτησης εργασίας και να ανακτήσουν την αυτονομία τους.

Η δράση «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» αποτελεί τον προληπτικό άξονα του Προγράμματος Συν στο Πλην και αφορά σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά που βιώνουν την αβεβαιότητα της επόμενης μέρας, δραματική ή σταδιακή μείωση στο εισόδημά τους την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι μέχρι σήμερα αποτελούσε ρουτίνα και δεδομένο. Η δράση της Κοινωνικής Κατοικίας στόχο έχει να ανακουφίσει αυτές τις οικογένειες και να ενισχύσει την καθημερινή τους προσπάθεια στην αναζήτηση εργασίας. Ουσιαστικά σκοπός είναι η κάθε οικογένεια, ανάλογα με τις ανάγκες της, να ενισχυθεί στην προσπάθειά της να παραμείνει ενεργή στο μέχρι σήμερα κοινωνικό της περιβάλλον.

Η γεωγραφική έκταση του προγράμματος είναι η Περιφέρεια της Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται στο πρόγραμμα προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:

Οικονομική ενίσχυση σε ενοίκιο και ΔΕΚΟ
Σίτιση (μέσω διατακτικών supermarket)
Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων
Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων
Χρηματοοικονομική Παιδεία Οικογένειας
Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Υπηρεσία – Κοινωνικής Κατοικίας
MKO PRAKSIS
Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας:
210 520 5200

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:http://www.praksis.gr/assets/deltia-typou/koinoniki_katoikia.pdf

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Υπηρεσίες Απασχόλησης - PRAKSIS Employability Centre.
 2. Ξεκίνησε την Παρασκεύη, η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στους δήμους μέσω ΑΣΕΠ.
 3. Μαραθώνιος Δημιουργικότητας από το Startup Office του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.
 4. Ημέρες Καριέρας διοργανώνει ο το ξενοδοχείο "Sani Resort", στις 01, 02, 04 & 05 Δεκεμβρίου, σε Σέρρες - Έδεσσα - Καστοριά & Κοζάνη.
 5. Ημέρες Καριέρας διοργανώνει ο το ξενοδοχείο "Ikos Resorts", στις 01, 02, 04 & 05 Δεκεμβρίου, σε Σέρρες - Έδεσσα - Καστοριά & Κοζάνη.
 6. Δωρεάν Σεμινάριο με θέμα: Interpersonal Skills, στην Τεχνόπολις. Διοργάνωση: Samsung Electronics Hellas, British Council & Innovathens.
 7. Ημέρες Καριέρας διοργανώνει ο Δήμος Έδεσσας σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία: Ikos Resorts & Sani Resort, την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας.
 8. Εργασία και Ιατρική ειδικότητα στην Αγγλία - 7η Ημερίδα Αθήνας.
 9. Ημερίδα με τίτλο: Επαγγελματικές Ευκαιρίες στην Ευρώπη, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 10. Workshop: Mind the Gap of Ignorance|LinkedIn, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είσοδος Ελεύθερη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.